NSSA

De Nederlandse Mini-Opslag vereniging

M3 self-storage is lid van de Nederlandse Mini-Opslag vereniging.

Begin 2002 besloten zes bedrijven zich te verenigen in The Netherlands Self-Storage Association oftewel De Nederlandse Mini-Opslag Vereniging. Met dit besluit werd Nederland niet alleen een nieuwe branchevereniging rijker, maar kwam er in wezen tevens een einde aan de eerste pioniersfase van een nieuwe bedrijfstak in wording. Self-storage is inmiddels veel meer dan zomaar een nieuw fenomeen binnen de vastgoedverhuur. Het is een nieuwe branche waarbinnen zeer professionele bedrijven elk hun eigen Nederlandse invulling geven aan het uit de Verenigde Staten overgewaaide basisconcept. Het gat in de Nederlandse markt voor mini-opslag is dan ook niet meer zo diep als toen de pioniers van het eerste uur in Nederland hun eerste goederenopslagcentra vestigden. Toch is het zelfbedieningsconcept van mini-opslag nog niet zo ingeburgerd zoals dat in landen als Groot Brittanië, Australië en de Verenigde Staten wel het geval is. Terwijl particulieren en bedrijven in Angelsaksische landen al sinds jaar en dag weten dat zij hun inboedel, huisraad of winkelvoorraden voor korte of langere tijd veilig kunnen opslaan in de goederenbewaarcentra van selfstoragebedrijven, is het huren van mini-opslagruimte in Nederland voor de consument nog lang niet vanzelfsprekend.
 
De samenwerking is ingegeven door de wens de inburgering van self-storage in Nederland op brancheniveau te coördineren en de belangen van de aangesloten self-storagebedrijven door een sterke brancheorganisatie te laten behartigen. Daarbij valt dan vooral te denken aan de behartiging van de branchebelangen in gesprek met de overheid over bijvoorbeeld de bevoegdheden en handelswijze van controlerende instanties als Douane. Daarnaast heeft de bedrijfstak alle belang bij uniforme voorschriften op het gebied van brandpreventie, beveiliging, milieu en de privacy van onze huurders.

Hoewel de oprichting van de Nederlandse Mini-Opslag Vereniging het mogelijk moet maken de belangenvertegenwoordiging namens de gehele branche inhoud te geven, is het ook de bedoeling dat de aangesloten bedrijven zich met behoud van de eigen identiteit op een bepaald kwaliteitsniveau kunnen onderscheiden van hun ongeorganiseerde collega’s. Zo ligt het bijvoorbeeld voor de hand dat de branchevereniging de professionaliteit van haar huidige ledenbestand zal gaan vertalen naar toelatingscriteria op het gebied van representativiteit, bewaking & beveiliging, rechtszekerheid van huurders en hygiëne.

De oprichting van de Nederlandse Mini-Opslag Vereniging was de eerste belangrijke stap naar een sterke brancheorganisatie. Het is nu aan de individuele leden om binnen en buiten verenigingsverband zodanig als collega’s samen te werken dat de grote belofte van de Nederlandse self-storage branche ook daadwerkelijk zal worden ingelost.

Ga naar de website